Słownik i porady

Regulamin sklepu

Jeśli jesteście Państwo zadowoleni z zakupów u nas, to chcemy o tym wiedzieć,

ale jeśli cokolwiek sprawiło problem, to MUSIMY o tym wiedzieć!

Będziemy wdzięczni za każdy kontakt w celu wyjaśnienia i poprawy działania naszego sklepu.

 

I. Definicje:
Sklep - sklep internetowy „MotoZbrojownia” działający pod adresem sklep.motozbrojownia.pl, sprzedający towary za pośrednictwem sieci Internet, prowadzony przez firmę: "Agencja artystyczna Karolina Wiechetek", z siedzibą w Białymstoku, ul. Konwaliowa 22/33, NIP 844-212-36-14, Regon 200292918;
Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca zarejestrowane konto klienta lub dokonująca zakupów bez rejestracji w Sklepie;
Konto Klienta – indywidualna baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu;
Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez Klienta w banku lub za pośrednictwem Poczty Polskiej;
Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, lub za pośrednictwem systemów płatności on-line;

II. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na swojej stronie internetowej
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe Sklepu 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 3. Sklep realizuje zamówienia tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu.
 5. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia.
 6. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:
 • wyboru zamawianych towarów lub usług,
 • wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiony rachunek (mogą to być różne adresy),
 • wyboru sposobu płatności.
 1. W przypadku niedostępności w naszym magazynie wszystkich lub części towarów objętych zamówieniem lub wystąpienia innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia, Sklep zawiadomi Klienta o tym fakcie najpóźniej w terminie 2 dni roboczych, a Klient podejmuje decyzję o sposobie realizacji zamówienia. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar, a zrezygnuje na tym etapie z całości lub części zamówienia - Sklep zwróci wpłacone pieniądze zgodnie z procedurą opisaną w dziale "Zwrot należności Klientom".
 2. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Sklepem za pośrednictwem wiadomości email.
 3. Zmiany w zamówieniu zlecane w inny sposób niż za pośrednictwem emaila kontaktowego będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta.
 4. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu na stronach Sklepu po uprzednim zalogowaniu się na konto Klienta.
 5. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT i nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 7. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualny sposób i cennik i informacje o kosztach dostawy dostępne są na stronach Sklepu w sekcji "dostawa".
 8. Przy każdym towarze podana jest dostępność towaru oraz w wypadku jego braku w magazynie orientacyjny czas potrzebny na sprowadzenie towaru od producenta. Jeśli towar jest w naszym magazynie to czas realizacji zamówienia wynosi 2 dni. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania paczki ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę. Uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji. Jeśli klient zdecyduje się podzielić zamówienie na dwie części, to sklep ma prawo podwoić koszty dostawy.
 9. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien w obecności kuriera sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia przesyłki należy wraz z kurierem sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej szybkie rozpatrzenie.
 10. W wypadku przelewów elektronicznych realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu tradycyjnego - po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.
 11. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności "płatność przy odbiorze" Klientowi, który nie odbierze uprzednio zrealizowanego zamówienia płatnego przy odbiorze. Przywrócenie formy dokonania zapłaty "płatność przy odbiorze" dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia opłaconego w inny sposób niż "przy odbiorze".
 12. Zamówienie opłacone z góry, a odbierane w sklepie stacjonarnym zostanie wydane za okazaniem dowodu tożsamości osoby zamawiającej lub wskazanej przez zamawiającego w komentarzu do zamówienia lub wiadomości email wysłanej z adresu podanego w zamówieniu.

 

III. Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu w niepogorszonym stanie.
 2. Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli towar nie był używany i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne (nie mogą być pozbawione zawieszek, metek). Towary pakowane w opakowania jednorazowe (np. niektóre narzędzia) muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko).
 3. Zwracany towar należy odesłać na adres firmy prowadzącej Sklep najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie.
 4. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru oraz koszt dostawy proporcjonalnie do wartości zwracanego towaru, jeśli zwracana jest tylko część zamówienia) w ciągu 14 dni roboczych, zgodnie z zasadami opisanymi w dziale "Zwrot należności Klientom".

 

IV. Reklamacje

 1. Sklep odpowiada jako sprzedawca względem Klienta według reguł określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 141, ,poz. 1176 ze zm.), zgodnie z którymi wszystkie towary objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za zgodność towaru z umową.
 2. Na podstawie art.558 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014r.. poz.121) wyłącza się rękojmię w przypadku zakupu przez przedsiębiorcę (z fakturą, z numerem NIP). Nie dotyczy to oczywiście konsumentów, czyli zakupów z paragonem, bez numeru NIP.
 3. Reklamacja towaru może nastąpić ze względu na niezgodność towaru z umową.
 4. Towar reklamowany należy odesłać na adres firmy na koszt Klienta. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone w wypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
 5. W przypadku uszkodzenia towaru przez Klienta koszty przesyłki pokrywa Klient.
 6. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu. W związku z dokonaniem reklamacji Klient zobowiązany jest do kompletnego wypełnienia formularza reklamacyjnego, który musi być wysłany z towarem oraz drogą elektroniczną na adres kontaktowy podany na stronie Sklepu.
 7. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia formularza reklamacyjnego wraz z opisem przyczyny reklamacji.
 8. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z uzasadnieniem.
 9. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt Sklepu nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne pisemne ustalenia.

 

V. Zwrot należności Klientom.

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto bankowe Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych.
 2. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę płatniczą lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym zwrot nastąpi na konto z którego klient wysłał przelew. W wypadku płatności przy odbiorze Sklep poprosi klienta o dane rachunku bankowego na który ma być dokonany zwrot. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta podającego dane rachunku.
 3. Sklep nie dokonuje zwrotu nadpłat za pośrednictwem poczty.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności, jego opóźnienia lub przekazania pieniędzy niewłaściwej osobie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

 

VI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
 2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą;
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
 1. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”;
 2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi  wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem dokonującym zakupu w Sklepie, a firmą go prowadzącą.
 2. Towary prezentowane na stronach www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach internetowych Sklepu nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.)
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.07.2020r.,a ostatnia aktualizacja została wprowadzona 1.06.2020r.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Sklepu.Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 9. Informacje o ochronie danych osobowych dostępne są TUTAJ
 10. Informacje o plikach cookies dostępne są TUTAJ

 

   Zespół serwisu MotoZbrojownia dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie internetowym produktów/usług były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. My natomiast będziemy wdzięczni na zwrócenie nam uwagi na wszelkie nieprawidłowości!

W razie jakichkolwiek problemów prosimy o cierpliwość i kontakt w celu wyjaśnienia i rozwiązania problemu w sposób zadowalający obie strony.

Życzymy udanych zakupów i zapraszamy kontaktu z nami :)


Znaki handlowe: wszelkie znaki graficzne oraz nazwy producentów, marek, produktów, itp. są objęte są prawami ich właścicieli. W niniejszym sklepie internetowym używane są wyłącznie informacyjnie.

 

Produkt dodany do porównania